Cercetare-Dezvoltare-Inovare

Rolul departamentului este acela de a iniția și de a dezvolta cercetarea științifică și inovarea, în domeniile de interes ale CIOS, publicarea și diseminarea rezultatelor, precum și consolidarea capacității organizaționale.

ACTIVITĂȚI:

• Urmarirea și identificarea programelor de finanțare pentru cercetare-inovare, precum și pentru proiectele de consolidare a capacității organizaționale a CIOS.
• Identificarea de noi soluții pentru problemele existente și dezvoltarea de aplicații pentru granturi.
• Monitorizarea dezvoltării proceselor de cercetare și inovare care au loc la CIOS.
• Identificarea de noi soluții pentru problemele existente și dezvoltarea de aplicații pentru schema de finanțare.
• Face propuneri către Consiliul de Coordonare al CIOS privind strategia pentru susținerea și promovarea publicării rezultatelor științifice, în principalele reviste din domeniu, precum și pentru prezentarea rezultatelor în principalele conferințe în domeniu.
• Se asigură că subiectele de cercetare sunt aliniate la curentul actual, precum și a temelor de cercetare de frontieră în domeniile de interes ale CIOS.
• Facilitează dezvoltarea ideilor inovative și activitățile de cercetare pentru dezvoltarea lor.
• Face propuneri pentru dezvoltarea organizațională a CIOS.
Oana Alina Ciomos coordoneaza acest departament.