Departamentul de Dezvoltare durabila si Protecția mediului

Departamentul de Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului are ca scop identificarea și soluționarea problemelor de mediu cu care se confruntă comunitățile, în special prin exploatarea și maximizarea potențialului de inovare tehnologică și prin acest mod să ajute la dezvoltarea orientată spre îmbunătăţirea continuă a vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

ACTIVITATI:

• Organizează activitățile zilnice din departament și a internilor;
• Monitorizează și analizează oportunitățiler pentru sectorul ONG și pentru departament;
• Urmăreşte lansarea unor programe pentru sectorul protecția mediului și dezvoltarea durabilă;
• Analizează cererile de propuneri de finantare și depune formulare de cerere, în conformitate cu prevederile fiecarui apel specific.
• Elaborează/Scrie proiecte în domeniul protecției mediului şi dezvoltării durabile;
• Coordonează implementarea proiectelor demarate în cadrul departamentului;
• Participă la activități în cadrul CIOS cu privire la demararea proiectelor (planificare, monitorizare proceduri de lucru, comunicare cu partenerii de proiect și diverse instituții, participare la workshop-uri, seminarii, simpozioane,intalniri de lucru, dezbateri publice, campanii publice, rapoarte activitate)
• Inițiază campanii și actiuni de conștientizare ale populației privind protecția mediului și dezvoltării durabile;
• Elaborează/Întocmește studii, articole, lucrări ştiinţifice şi rapoarte de specialitate pe temele de cercetare alese .../;
• Promovează relații de colaborare, parteneriate pe proiectele demarate în cadrul CIOS cu universități, centre, instituții, unități de cercetare similare din țară și străinătate;
• Menține și dezvoltă relații cu grupuri țintă, parteneri și autoritățile din domeniu;
• Promovează şi diseminează pe plan naţional şi internaţional proiectele CIOS prin organizarea de conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi publicaţii în reviste a rezultatelor.
Directorul Departamentului este Carmen Cristorean.