DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA

ACTIVITATI:

• Activități educaționale în centre sociale, școli și universități;
• Prevenirea abandonului școlar timpuriu;
• Promovarea dezvoltării locale;
• Consiliere pentru studenții care fac parte din grupurile vulnerabile și pentru tinerii antreprenori, pentru o mai bună incluziune pe piața muncii;
• Scrierea de proiecte și punerea lor in aplicare pentru a dezvolta abilitățile profesionale ale studenților pentru inserția lor pe piața muncii.
Alina Balu coordoneaza departamentul din 2012.