STRÂNGERE DE FONDURI

Puteţi să contribuiţi la succesul fundaţiei noastre sprijinind financiar programele sau campania de clădire a capitalului (endowment) organizaţiei noastre prin donaţii on-line, prin virament bancar sau prin intermediul mecanismului de 2%, descarcă Formularul 230 (pentru veniturile provenite din salarii) sau Formularul 200 (pentru venituri din alte surse).

Fondul de rezerva / Capitalul Centrului
O mare provocare pe termen scurt şi mediu pentru CIOS o constituie problema sustenabilităţii financiare.
Fără asigurarea acesteia, Centrului îi va fi greu să îşi continue activitatea la nivelul actual datorită faptului că donatorii externi încep îşi restrângă activitatea şi implicit sprijinul financiar pentru ţările Europei Centrale şi de Est.
Pentru a face faţă acestor provocări, începând cu anul 2012 CIOS a demarat crearea unui capital / fond de rezervă.

Donaţi prin virament bancar!

Persoanele care doresc să doneze o anumită sumă de bani Centrului pentru Iniţiere şi dezvoltare Organizaţională, o pot face fie prin virament bancar, fie prin depunere de numerar în contul CIOS.
Coordonatele conturilor:
Banca Comercială Română (BCR) – Sucursala Judeţeană Cluj
Beneficiar: Centrul pentru Iniţiere şi Dezvoltare Organizaţională

RO48RNCB0106151234410001 (pentru donaţii în LEI)
RO21RNCB0106151234410002 (pentru donaţii în EUR)
RO91RNCB0106151234410003 (pentru donaţii în USD)

Ce trebuie să faceţi pentru alocarea celor 2%?

Pasul 1

Completaţi Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual” de la Administraţia fiscală după cum urmează:
– în secţiunea A datele Dumneavoastră de identificare iar apoi datele Centrului noastre după cum urmează:

Centrul pentru Iniţiere şi Dezvoltare Organizaţională
cod fiscal: 30762068
cod IBAN: RO48RNCB0106151234410001
Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi sumă corespunzătoare a 2% din impozitul pe venit pe care îl datoraţi statului. Vă fi calculată de către Administraţia fiscală. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.

Pasul 2

Depuneţi personal sau trimiteţi prin scrisoare recomandată Formularul 230 Administraţiei fiscale de domiciliu.
Direcţionaţi 2% din impozitul pe venit!
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Codul fiscal (Legea 571 din 2003 cu modificările şi completările ulterioare), prin intermediul prevederii 2%, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o organizaţie neguvernamentală (asociaţie sau fundaţie).
Practic Dumneavoastră spuneţi statului modul în care să fie cheltuită o parte din impozitul pe care îl plătiţi.

Ce nu este prevederea 2%?

– Nu reprezintă un cost suplimentar pentru Dumneavoastră.
– Nu vi se diminuează veniturile.

De ce să redirecţionez 2%?

Faceţi o faptă bună!
Nu vă costă nimic.
Contribuiţi la sprijinirea îmbunătăţirii mediului şi a dezvoltării comunităţilor din România.
Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public care provine din impozitul pe care îl plătiţi.
Contribuiţi la implicarea sectorului financiar – economic în rezolvarea problemelor de protecţie a mediului.
NU UITAŢI! Termenul limită este 15 mai 2017!
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat!
Aici puteţi descărca formularul 230! (vine încărcat formularul)

Cum redirecţionezi 20% din impozitul pe profit?

Modalitatea de redirecţionare este foarte simplă:
– Compania îşi calculează sumă aferentă celor 20% din impozitul pe profit
– Compania încheie un contract de sponsorizare cu ONG-ul pe care îşi doreşte să îl susţină, iar cheltuielile sunt deductibile.
Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare şi nu afectează profitul net al companiei.
Termenul limită de redirecţionare a impozitului pe profit este 31 decembrie 2016.