INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

CIOS’ portfolio of interests supports the meeting of the sustainable development goals, as defined by the United Nations, aiming to have initiatives on a number of dimensions, especially harnessing and maximizing the potential of the technological innovation. Examples of such technologies include: carbon capture, storage systems, more efficient irrigation methods, essential medicines, household water purification devices and manufacturing processes which minimize waste and pollution.

While some needed innovations can be fostered through existing public and private mechanisms, at national level, such efforts have proven inadequate to meet global sustainability goals, particularly with regard to meeting the needs of the world’s poorest, most vulnerable or marginalized current and future generations. Too often, technologies for sufficiently profitable markets are either not developed at all or, if developed, are not accessible or well-adapted to end-users’ needs. Our aim is to advance knowledge and understanding of how to equitably improve the functioning of the “global innovation system” for sustainable development technologies. We want to run research and studies regarding scenarios of the system’s functioning, in order to meet needs for food, energy, health, manufactured goods, water, etc., with a special focus on social equity.
The initiative wants to focus on examining specific cases of “system’s interventions” (e.g., interventions on policy, institutional innovations, new approaches to shaping the innovation process, etc.) intended to strengthen the global innovation system, with the broader aim of developing policy recommendations which rise from, and can be generalized across multiple sectors. We hope that our findings will contribute to realizing the potential of science and technology to meet the most pressing sustainable development challenges.

Integration of the sustainable development into policy making, planning and implementation is a continuous challenge.
Therefore, CIOS’s analysis focuses on the three pillars of the sustainable development: society, economy and environment.

SCHIMBĂRI CLIMATICE

Este larg acceptat faptul că activitatea umană este responsabilă pentru încălzirea globală, având ca rezultat schimbările climatice. Planeta noastră este pe cale de distrugere, iar prin impunerea plafonului de 1,5 la 2 grade privind creşterea temperaturii medii globale definite de Organizaţia Naţiunilor Unite se doreşte evitarea un impact devastator asupra oamenilor şi asupra capacităţii lor de a trăi pe această planetă. Pentru a rămâne sub această limită, sunt necesare reduceri semnificative privind eliberarea dioxidului de carbon şi alte gaze cu efect de seră.

Pentru a crea un cadru politic global cu privire la acest lucru, 195 de ţări au adoptat Acordul de la Paris, la Conferinţă privind schimbările climatice ONU în 2015. Acum, că obiectivul pe termen lung al unei economii orientate spre “zero deşeuri”, pentru a doua jumătate a acestui secol a fost stabilit,accelerarea "motoarelor" spre trecerea la o economie prosperă şi cu emisii reduse de dioxid de carbon. De exemplu, Acordul de la Paris prevede ca toate planurile naţionale de acţiunii climatice trebuie să fie revizuite şi îmbunătăţite la fiecare cinci ani.

CIOS îşi propune să dezvolte soluţii care să contribuie la reducea emisiile şi care să permită o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi consideră că emisiile de GHG (Gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto) trebuie să fie redus cât mai curând posibil.
CIOS crede că abordarea eficientă a schimbărilor climatice este în acelaşi timp o responsabilitate şi o oportunitate de afaceri. Prin urmare, ne concentrăm pe:
· Reducerea amprentei de carbon
· Realizarea unei economiei cu emisii reduse de carbon
· Acţiuni privind impactul schimbărilor climatice asupra oamenilor şi a planetei
Schimbările climatice afectează atât oamenii cât şi planeta. Încălzirea globală a avut deja un impact major asupra naturii, inclusiv pierderea biodiversităţii, acidificarea oceanelor şi mai frecvente evenimente meteorologice extreme, cum ar fi secetă şi inundaţii. Aceste daune aduse mediului, la rândul său, afectează nevoile umane, cum ar fi aerul curat, accesul la apă, producţia de alimente, disponibilitatea terenurilor productive şi, în consecinţă, sănătatea societăţii.

CIOS consideră foarte importantă legătura dintre mediu şi dezvoltarea social, iar din acest motiv ne propunem dezvoltarea unor parteneriate pentru a îmbunătăţi nutriţia, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a planetei noastre.

ECONOMIE CIRCULARĂ

Conceptul de economie circulară a apărut ca reacţie la aspiraţia de creştere durabilă, în contextul presiunii tot mai mari pe care o exercită producţia şi consumul asupra resurselor şi a mediului planetei. Până acum, economia a funcţionat în principal pe modelul „procurare-productie-eliminare”, un model liniar, prin care fiecare produs are o durată de viaţă limitată, din acest motiv se încearcă închiderea buclei prin intermediul unei economii circulare.
Odată cu tranziţia la o economie circulară, accentul se mută pe refolosirea, repararea, recondiţionarea şi reciclarea materialelor şi a produselor existente. Ceea ce se consideră drept „deşeu” se poate transforma într-o resursă.
Astfel, la prepararea alimentelor, la construirea infrastructurii şi a clădirilor, la fabricarea bunurilor de consum sau la furnizarea de energie se folosesc materiale valoroase, prin “restorative design”, ne propunem să ajutăm natura să poată să-şi regenereze resursele pentru consumul nostru. Cu alte cuvinte, vrem să venim cu soluţii la dezvoltarea unor resurse sigure pentru a servi economiei la adevăratul lor potenţialul, spre deosebire de produsele actuale pe care le consumăm şi apoi le aruncăm.
Reciclarea este, evident, o bună practică, dar în economia circulară se poate gândi materiale mai durabile, produse care sunt mai uşor de reparat, reutilizat şi redus (exemplu: folosirea a mai puţine resurse, prin reducerea greutăţii vehiculelor), prevenind astfel acumularea de deşeuri, în primul rând.

Satisfacerea cererii crescânde
Creşterea preconizată a populaţiei mondiale şi a clasei de mijloc, va duce la o cerere mai mare de alimente, materiale şi energie. Unele dintre resursele pe care ne bazăm pentru realizarea acestor produse, pur şi simplu nu pot fi înlocuite din natură, în ritmul în care noi le consumăm, combustibilii fosili fiind un exemplu evident.
Această rată de consum nu creează doar deficitul de resurse naturale, ci şi nevoia noastră de hrană zilnică şi alte materiale consumabile, dar şi dăunează ciclurilor naturale, de multe ori cu efecte secundare negative, cum ar fi schimbările climatice şi poluarea. O economie circulară în contrast va păstra produsele, componentele şi materialele utilizate la cea mai mare valoare a acestora pentru cel mai îndelungat timp posibil.

Oportunitate de creştere strategică
Prin urmare CIOS doreşte să se implice în viitor contribuind prin dezvoltarea unor noi metode, tehnologii, procese şi produse care să asigure disponibilitatea în viitor a resurselor naturale, precum şi deblocarea a mai multă valoare din resursele limitate care sunt disponibile. CIOS pentru a continua progresul către o economie circulară se concentrează pe următoarele aspecte:
· Refolosirea
· Repararea
· Recondiţionarea
· Reciclarea materialelor şi a produselor existente

Parteneriate
Pentru a contribui la realizarea unei tranziţii către o economie circulară CIOS lucrează cu guvernele, companiile, universităţile şi organizaţiile neguvernamentale.
Trecerea la economia circulară trebuie văzută ca o oportunitate economică, o oportunitate pentru afaceri, o cale spre mai bine care oferă substanţiale beneficii pe parcursul ei.

SOLUŢII DE VIAŢĂ INTELIGENTE

Oferind o oportunitate de miliarde de dolari, soluţii de viaţă inteligente au deblocat deja surse noi de creare de valoare, atât pentru mediul economic cât şi pentru persoanele fizice. Ele schimbă în mod semnificativ operaţiunile din cadrul afacerilor, de la designul de produs până la distribuţie şi chiar până la modul în care valoarea este creată după vânzare.

O abordare bazată pe ciclul de viaţă al produsului este utilizat pentru a determina dacă produsele şi inovaţiile sunt soluţii de viaţă inteligente. Acest lucru evaluează ciclul de viaţă al produsului de la extracţia de materii prime, prin producerea, fabricarea, transportul şi utilizatorul final, pe tot parcursul său până la sfârşitul duratei de viaţă şi de reciclare.

Soluţiile de viaţă inteligente vor schimba profund modul în care eram obişnuit să creăm valoare în afaceri iar informaţiile generate de tehnologii interconectate, de dispozitive şi produse vor deveni componente critice în generarea de valoare.
Interconectarea dintre economia circulară şi soluţiile de viaţă inteligenţe, furnizează un teren fertil pentru inovaţie şi crearea valoare.

Astfel CIOS îşi propune să contribuie la acest transfer către o economie circulară, care include extinderea ciclului de viaţă, maximizarea utilizării activelor, eficienţa şi regenerare capital natural pe deoparte, iar “plus valoare” a soluţiilor de viaţă, includ pe de altă parte cunoştinţe despre localizarea, condiţia şi disponibilitatea acestora.

SĂNĂTATE ȘI ALIMENTAŢIE DURABILĂ

Două miliarde de oameni din întreaga lume suferă de malnutriţie, dintre care jumătate merge la culcare înfometaţi în fiecare zi. Nutriţia proastă produce aproape jumătate din decesele copiilor sub cinci ani (3,1 milioane de copii în fiecare an). În plus, unul din patru dintre copiii ai lumii suferă o creştere pipernicită ceea ce înseamnă că organismele lor nu reuşesc să se dezvolte pe deplin din cauza malnutriţiei.
În vederea atingerii obiectivului 2 de dezvoltare durabilă, până în 2030, toate sectoarele societăţii trebuie să lucreze împreună. CIOS doreşte prin programele sale să dezvolte produse/servicii care pot avea impact la nivel mondial asupra stării de nutriţie, sănătate şi dezvoltare a indivizilor.

CIOS a acordat prioritate problemei malnutriţiei şi este un susţinător activ al platformelor globale cu privire la o acţiune sporită pentru o alimentaţie îmbunătăţită.
Soluţii şi abordarea CIOS

CIOS îşi propune să dezvolte soluţii, produse inovatoare menite să deservească nevoile de la baza piramidei, precum şi sprijinirea/ căutarea unor noi modele de afaceri sociale care pot lupta împotriva foametei.