CIOS a dobândit competenţa de a integra activităţile locale, cu obiectivele naţionale şi internaţionale, de a acţiona drept catalizator pentru mobilizarea resurselor şi de a dezvolta capacităţile locale de analiză, planificare şi implementare a proiectelor pentru sustenabilitate organizaţională.

DOMENII DE ACTIVITATE

• Consultanţă;
• Management de proiect;
• Dezvoltarea capacităţii instituţionale;
• Conştientizare şi formare;
• Formularea de strategii şi planuri de dezvoltare;
• Promovarea parteneriatelor de tip public-privat;
• Campanii de informare publică.

CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

• Cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată în domeniile socio-uman, economic, ştiinţele naturii şi de mediu, inclusiv evaluarea de tehnologii ecologic acceptabile şi industrial;
• Aplicaţii de tip think-tank;
• Elaborare şi implementare de proiecte;
• Dezvoltarea resurselor umane şi a capitalului socio-uman;
• Organizare de ateliere, seminarii, mese rotunde, forumuri;
• Activităţi educaţionale şi de formare.

CUI NE ADRESĂM?

• Autorităţi locale;
• Organizaţii neguvernamentale;
• Întreprinderi private şi comunităţi de afaceri;
• Grupuri de tineret;
• Comunitatea academică şi ştiinţifică;
• Sindicate şi asociaţii profesionale.