ISTORIE

Centrul pentru Iniţiere şi Dezvoltare Organizaţională – CIOS este o organizaţie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 2012, în cadrul unei iniţiative din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
CIOS şi-a propus înfiinţarea prezentei structuri-cadru fundamentată pe modelul clasic al unui centru axat pe inovare şi dezvoltare organizaţională, dar cu deschidere şi spre sectoarele aferente proceselor optime ale dezvoltării durabile.
CIOS urmăreşte totodată să contribuie la dezvoltarea comunitară şi la creşterea standardului de calitate a vieţii umane prin:
1. dezvoltarea şi perfecţionarea la un nivel superior a competenţelor resursei umane;
2. stimularea creării de noi locuri de muncă, în mare parte chiar de către şi pentru tinerii absolvenţi în care comunitatea a investit deja o parte importantă din resursele sale, a incluziunii sociale, prin dezvoltarea şi promovarea antreprenoriatului şi consolidarea culturii antreprenoriale;
3. atragerea şi menţinerea tinerilor în spaţiul economic românesc;
4. stimularea dezvoltării economice interne prin infuzia de profesionişti adaptaţi noilor cerinţe ale realităţilor contemporane sub aspectul:
- pregătirii teoretice şi practice;
- experienţei profesionale;
- conştiinţei civice (înţelegerea, conştientizarea şi responsabilitatea asupra valorilor şi scopurilor lumii actuale);
- iniţiativei de reformare a spatiului comunitar, naţional şi european;
- motivării în actul creator al muncii.

Începând din 2016, Centrului pentru Iniţiere şi Dezvoltare Organizaţională şi-a schimbat sigla.

Noua siglă CIOS reprezintă, cum ne place nouă să spunem „Cele trei direcţii”, direcţii pe care ne implicăm şi acele motive pentru care fiecare dintre noi i-a atitudine în sfera socială, economică şi cea a mediului înconjurător.
În domeniul cercetării, obiectivul principal a fost şi este dezvoltarea unor proiecte/ programe de interes naţional şi internaţional la cele mai înalte standarde în următoarele arii de interes, legate de sănătate și alimentaţie sustenabila, schimbări climatice, economie circulară, soluţii de viaţă inteligente şi inovare pentru dezvoltare durabilă.

VIZIUNE ŞI MISIUNE

Viziunea Centrului pentru Iniţiere şi Dezvoltare Organizaţională - CIOS este aceea de a mobiliza indivizii, organizaţii şi instituţii în procesul de construcţie a unei societi durabile prin dezvoltarea ecosistemică a vieţii pe planeta noastră sub influenţa celor trei piloni: social, economic şi natural.
Sloganul nostru: Atitudine pentru dezvoltare durabilă!
Misiune CIOS este aceea de a deveni una dintre principalele organizaţii din România calată pe crearea de capacităţi orientate spre organizaţia care învaţă.
Scopul CIOS este acela de a desfăşura activităţi pentru promovarea şi dezvoltarea durabilă a economiei la nivei local, regional, naţional şi internaţional.
Pentru a-şi îndeplini scopul, CIOS îşi asumă următoarele obiective:
· promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse;
· promovarea economiei sociale;
· protejarea mediului înconjurător;
· protejarea şi păstrarea patrimoniului cultural;
· sprijinirea valorilor umane şi promovarea unui stil de viaţă sănătos;
· promovarea inovării, a transferului tehnologic şi know-how-ului prin stimularea şi întărirea legăturii dintre mediul de afaceri şi mediul ştiinţific, de cercetare şi tehnologic;
· promovarea culturii organizaţionale, stimularea spiritului antreprenorial, a competenţelor de muncă în echipă şi de asumare a riscului, a preocupării pentru calitate, pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii;
· îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale/manageriale ale întreprinzătorilor managerilor şi angajaţilor IMM-urilor, ale antreprenorilor din întreprinderi mari, în vederea iniţierii de activităţi independente şi inovative, dezvoltării întreprinderilor şi creării de noi locuri de muncă.

Centrul pentru Iniţiere şi Dezvoltare Organizaţională este constituit conform prevederilor OG nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare. CIOS este o organizaţie activă, implicată în iniţiativele lansate la nivel local pentru dezvoltarea mediului economic, social şi natural cu atenţie sporită acordată tinerilor ca resursă de dezvoltare pentru comunitate.

CENTRUL PENTRU INIŢIERE ŞI DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ